‘t Koggeschip is een inspirerende brede buurtschool met bijna 600 Amsterdamse kinderen uit alle windstreken van de wereld. Allemaal brengen ze hun eigen ervaringen en belevingen mee en wij, als school, voegen daar allerlei leerervaringen aan toe.

In ons onderwijs gaan we ervan uit dat kinderen zich in de eerste plaats veilig en thuis moeten voelen. Met behulp van moderne leermethodes en goed klassenmanagement dagen we ze uit zich te ontwikkelen tot zelfstandige kinderen, daarbij rekening houdend met individuele verschillen. “Allebei anders en toch samen wij.”

Werken vanuit onze kernwaarden:

  • Inspirerend

  • Stimulans voor Talent

  • Betrokken

  • Open

  • Vernieuwend

Deze kernwaarden vormen de ziel van onze organisatie en de drijfveren waarmee en waarvoor we alles doen en laten.