Day-a-Week-School

‘t Koggeschip stelt één dag per week een lokaal beschikbaar aan de Day a Week school Amsterdam.

“De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.”

De leerlingen van verschillende scholen uit Amsterdam komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is.

Voor meer informatie: 

www.dayaweekschool.nl