Dit is 't Koggeschip

De school  

't Koggeschip is met ongeveer 550 leerlingen de grootste school van onze stichting. De school is vanaf 1 maart 2006 gehuisvest in een fantastisch nieuw gebouw aan het Abraham Kuyperplein in Geuzenveld in het uiterste westen van Amsterdam. In het kader van de stedelijke vernieuwing is er veel nieuwbouw in de oudere wijk Geuzenveld gerealiseerd 

Uitgangspunten 

't Koggeschip is een school die open staat voor alle kinderen. Wij zoeken met de kinderen naar wat ons samen bindt. We slaan graag een brug tussen verschillende geloofsrichtingen. We leren de kinderen een bewuste bijdrage te leveren aan de opbouw van een verdraagzame samenleving. 

Ons onderwijs aanbod is er op gericht kinderen maximaal te laten presteren. Het behalen van goede resultaten is één van de doelen van ons onderwijs. Het optimaal ontwikkelen van talenten is een ander doel. Betrokkenheid bij elkaar is daarvoor de basis. 

Wilt u een keer langskomen, u bent van harte welkom om een afspraak te maken!