Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Zij vertegenwoordigen respectievelijk alle ouders en al het personeel van onze school. Namens de ouders hebben zitting;

  • Sahid Koumanti (vader van Radi)

  • Kim Messchaert (moeder van Zaki en Kenza)

  • Khalid Taoufik (vader van Yousra, Yassir, Manar)

De zittingstermijn van de MR-leden bedraagt in beginsel drie jaar. Renée El Ouardani Pinkster (leerkracht gr. 8) is de voorzitter. Verder zittende personeelsleden in de MR zijn Martijn Arnoldus (leerkracht gr. 7) en Corine Heeren (leerkracht gr. 7).

De MR denkt niet alleen mee met de directie over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen, maar de MR heeft ook stem- of adviesrecht over besluiten die worden genomen door de directie. Elke 6 weken komt de MR bij elkaar. Als er een plek voor een ouder vrijkomt in de raad wordt u op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief en via de website van de school. Voor vragen kunt u altijd bij de leden of de voorzitter terecht of een email sturen naar: koggeschip.mr@askoscholen.nl