Medezeggenschapsraad

Even voorstellen: de Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Zij vertegenwoordigen respectievelijk alle ouders en al
het personeel van onze school. Namens de ouders hebben zitting; Abdes Allach (vader van Ilana), en Sahid
Koumanti (vader van Radi).
De zittingstermijn van de MR-leden bedraagt in beginsel drie jaar.
Renée Pinkster (gr. 6) is de voorzitter. Verder zittende personeelsleden in de MR zijn Martin Kroeze (gr. 5), Corine
Heeren (gr. 8) en Martijn Arnoldus (gr. 7 & 8).
De MR denkt niet alleen mee met de directie over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen, maar de

MR heeft ook stem- of adviesrecht over besluiten die worden genomen door de directie.

Elke 6 weken komt de MR bij elkaar. Als er een plek voor een ouder vrijkomt in de raad wordt u op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief en via de website van de school. Voor vragen kunt u altijd bij de leden of de voorzitter terecht.