Ouderraad

We hechten veel waarde aan samenwerking met ouders: wij zijn samen verantwoordelijk voor het schoolsucces
van de kinderen. Niet alleen helpt de ouderraad bij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten maar ook wordt
gesproken over zaken die met school te maken hebben. Wij vinden het fijn als zoveel mogelijk ouders meedenken
en helpen om het onderwijs zo plezierig mogelijk te maken.