Viertaal ambulante begeleiding 

Als school werken we samen met ambulante begeleiders van Viertaal. Op deze manier kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen op de leerlingen met een taal ontwikkelingsstoornis en/of slechthorende leerlingen. 

Wat houdt Ambulante Begeleiding in? 

De Ambulante Dienst verzorgt begeleiding aan leerlingen met Taal Ontwikkelings Stoornissen (TOS) en/of Slechthorende leerlingen (SH) in het (speciaal) basisonderwijs in de regio’s Amsterdam-Diemen, Purmerend, Waterland en Amstelronde. De dienst richt zich op de ondersteuning van leerlingen, onderwijsgevenden, ouders en zorgverleners. 

Ambulante begeleiding in de regio Amsterdam heeft tot doel het geven van begeleiding aan leerkrachten, slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten, en een gedragskundige. De dienst bestaat uit meer dan 50 begeleiders die op ruim 150 scholen in de regio Amsterdam, Diemen, Amstelronde, Purmerend en Waterland werkzaam zijn. In alle vijf genoemde regio’s zijn de ambulant begeleiders aan de scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die via een traject van aanmelden en afstemmen (A&A) een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen. 

De dienstverlening van de Ambulante Dienst Amsterdam omvat : 

  • Consultatie en Advies over leerlingen die aanwijsbare spraaktaalproblemen hebben, slechthorend zijn of andere communicatieve beperkingen hebben (A&A fase 1) 
  • Ambulante begeleiding en leerlingbegeleiding middels een onderwijsarrangement (A&A fase 3) 
     

Ambulante Dienst Amsterdam - Ambulante Dienst Amsterdam PO (viertaal-ad-po-amsterdam.nl) 

Viertaal