Aanmelden nieuwe leerlingen

Welkom op 't Koggeschip

 

Aanmelden van kinderen jonger dan 4 jaar

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2020).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

·       Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

·       Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

·       Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

·       Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

·       Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.

·       Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

1.     uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

2.     uw kind zit op een IKC;

3.     het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;

4.     u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017                          11 maart 2021

kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018                                          10 juni 2021

kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018                                       10 november 2021

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1evoorkeur gaat dit als volgt:

1.       Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.

2.       a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3.       De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

4.       Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5.       Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1evoorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2et/m 10e voorkeur.

7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10evoorkeur.

8.      Het kind woont buiten Amsterdam.

Op dit moment verwachten we dat er voor alle geregistreerde kinderen plaats is.

 

 

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.Uitzondering:Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.Meer informatieVoor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

 

 

Toelatingsprocedure van kinderen ouder dan 4 jaar

Wij hebben een toelatingsprocedure voor leerlingen, ouder dan 4 jaar, die pas halverwege jaargroep 1 of in de
groepen 2 t/m 8 bij ons op school komen. Met het oog op de kwaliteit van ons onderwijs, en in het belang van
de nieuwe leerling, geldt voor deze groep kinderen een speciale toelatingsprocedure. Zo treden wij altijd eerst
in contact met de oude school, teneinde inzicht te krijgen in het niveau en de stand van zaken omtrent de nieuwe
leerling. Wanneer blijkt dat er voor deze leerling sprake is van een specifieke hulpvraag zullen wij als school
afwegen of wij deze leerling met de beschikbare middelen voldoende begeleiding kunnen geven, bij de
toetreding, maar ook gedurende de resterende periode van zijn of haar schoolloopbaan. In onze
toelatingsprocedure wegen wij onder meer de draagkracht van de groep waarin het kind wordt geplaatst, de
ervaring van de leerkracht die de leerling moet begeleiden en de voorzieningen in ons schoolgebouw. Het besluit
van toelating van de nieuwe leerling geschiedt in samenspraak met het team van onze school en ligt uiteindelijk
bij de directie waarbij de directie de zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs toepast.