Aanmelden nieuwe leerlingen

Welkom op 't Koggeschip

 

Aanmelden van kinderen jonger dan 4 jaar

Sinds enkele jaren is er een andere manier om uw kind op een basisschool in Amsterdam aan te melden en te
plaatsen. Dit gaat via een centraal stedelijk systeem. Dit doet u met het aanmeldformulier dat u rond de 3e
verjaardag van uw kind heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam.
Op de volgende website kunt u alle informatie vinden: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het 
Denkt u er aan dat als een kind op de Voorschool zit hij/zij zit niet automatisch aangemeld staat voor een
basisschool!

Als u kiest voor ’t Koggeschip, lever het toegestuurde formulier in bij de balie!

Heeft u het aanmeldformulier niet ontvangen dan kunt u dit hier downloaden

https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/vragen-en-opmerkingen/vraag/ik-ben-mijn-aanmeldkaart-kwijt-wat-moet-ik-doen

 

 

Toelatingsprocedure 4+

Wij hebben een toelatingsprocedure voor leerlingen, ouder dan 4 jaar, die pas halverwege jaargroep 1 of in de
groepen 2 t/m 8 bij ons op school komen. Met het oog op de kwaliteit van ons onderwijs, en in het belang van
de nieuwe leerling, geldt voor deze groep kinderen een speciale toelatingsprocedure. Zo treden wij altijd eerst
in contact met de oude school, teneinde inzicht te krijgen in het niveau en de stand van zaken omtrent de nieuwe
leerling. Wanneer blijkt dat er voor deze leerling sprake is van een specifieke hulpvraag zullen wij als school
afwegen of wij deze leerling met de beschikbare middelen voldoende begeleiding kunnen geven, bij de
toetreding, maar ook gedurende de resterende periode van zijn of haar schoolloopbaan. In onze
toelatingsprocedure wegen wij onder meer de draagkracht van de groep waarin het kind wordt geplaatst, de
ervaring van de leerkracht die de leerling moet begeleiden en de voorzieningen in ons schoolgebouw. Het besluit
van toelating van de nieuwe leerling geschiedt in samenspraak met het team van onze school en ligt uiteindelijk
bij de directie waarbij de directie de zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs toepast.