Ziekmelding en verlof

Wat moet u doen als uw kind ziek is of later naar school komt?

 

  • We willen dat u dit uiterlijk vóór 9.00 uur meldt via Social Schools, telefonisch of persoonlijk.
  • We nemen contact op met ouders van kinderen die zonder bericht niet op school zijn.
  • Wij zijn verplicht om verzuim en regelmatig te laat komen te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Soms heeft u verlof nodig.

  • Verlof vraagt u aan bij de directie. Het verlof moet vooraf schriftelijk ingediend worden.  Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij de balie. Een bewijs moet hierbij ingeleverd worden, bijv. een originele trouwkaart of rouwkaart.