Ziekmelding en verlof

Wat moet u doen als uw kind ziek is of later naar school komt?

 

  • We willen dat u dit uiterlijk vóór 9.00 uur meldt via Social Schools, of telefonisch.
  • We nemen contact op met ouders van kinderen die zonder bericht niet op school zijn.
  • Wij zijn verplicht om verzuim en regelmatig te laat komen te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Soms heeft u verlof nodig.

Verlof vraagt u aan bij de directie. Het verlof moet vooraf  schriftelijk ingediend worden.  Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij de balie. Een bewijs moet hierbij ingeleverd worden. Bij trouwfeesten de originele trouwakte en bij overlijden de originele rouwkaart.

Leerplicht hanteert strikte regels voor het toekennen van extra verlof of vakantie. Een verzoek voor vakantieverlof moet minimaal 8 weken  van tevoren worden ingediend. U kunt alleen vakantieverlof aanvragen als u door een specifiek beroep niet in de schoolvakanties, 2 weken met het gezin op vakantie kunt gaan. Goedkope tickets, drukte bij een boot, samen rijden, dienstrooster van de ouder (s), één van de kinderen die niet alleen kan achterblijven en dergelijke zijn geen reden voor toekenning van vakantieverlof.

Voor gewichtige omstandigheden kunt u extra verlof aanvragen. Gewichtige omstandigheden zijn oa, huwelijk van familie t/m 3e graad, Jubileum etc. Ook deze aanvraag dient u minimaal 8 weken van tevoren te doen. Bij een plotseling ontstane situatie zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of uitvaart, dient u binnen 2 dagen een verlofverzoek aan school voor te leggen. Let op: U moet altijd een schrijftelijk bewijs bij de verlofaanvraag toevoegen. Zonder bewijs kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.