Gebouw en faciliteiten

‘t Koggeschip is gehuisvest in een groot multifunctioneel gebouw in Amsterdam Geuzenveld. 

Naast basisschool ‘t Koggeschip biedt het gebouw ook plaats aan de Voorschool en aan een voorziening voor naschoolse opvang. 

Voor de kinderen van de groepen 1-2 is er een speellokaal in het gebouw. De kinderen krijgen hier wekelijks bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht en de eigenleerkracht. Het spellokaal kan ook gebruikt worden als podium, zo kunnen alle kinderen aan ouders en andere belangstellenden laten zien wat zij in de verschillende lessen hebben geleerd. 

‘t Koggeschip heeft in het hart van het gebouw een grote centrale hal. Hier komen ouders bij elkaar voor bijvoorbeeld de algemene ouderavond en de kerstviering. Ook is hier de afscheidsavond van de kinderen van groep 8. De centrale hal grenst aan de speelzaal annex podium. 

In het gebouw is een schitterende gymzaal gevestigd, dit is een sporthal van Olympisch formaat. Deze hal wordt gebruikt voor de lessen bewegingsonderwijs van de kinderen van groep 3 tot en met 8. 

De school beschikt ook over een eigen bibliotheek. Kinderen kunnen hier wekelijks heen om onder begeleiding van een vrijwilliger boeken te lenen die in de klas worden gelezen. 

In het gebouw beschikt is een lift aanwezig. Op de begane grond en de eerste verdieping is een aangepast invalidentoilet beschikbaar. Ook zijn er in het gebouw een aantal douches aanwezig. 

In de centrale hal van het gebouw is een AED geplaatst.