In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Binnen de thema's is er op spelende wijze aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool.

In de groepen 3 t/m 8 ondersteunen we ons onderwijs met thematisch werken. Kinderen leren steeds meer zelfstandig te werken en het werk te plannen. Naast lezen, taal, rekenen en spelling besteden we in alle groepen aandacht aan kunst, cultuur en natuur. Kinderen maken kennis met muziek, drama, theater en musea.

De resultaten van ons onderwijs staan beschreven in de schoolgids

De kwaliteitscoördinatoren coördineren de zorg rondom kinderen die iets extra’s nodig hebben. De kwaliteitscoördinatoren zijn gekoppeld aan de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Zij werken samen met diverse externe partners zoals het ouder en kindteam, de GGD, logopediste, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Regelmatig organiseren we op school een ouderbijeenkomst. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan de orde.

Visie & Missie

Taal en rekenen zijn belangrijk, maar onderwijs is meer. Op `t Koggeschip bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod aan zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede. Centraal in ons aanbod staan: onderwijstijdverlenging, sport, bewegen en gezondheid, kunst- en cultuureducatie, natuur, techniek en nieuwe media.   

Kinderen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs volgen dat bij hen past. Wanneer het onderwijs is aangepast aan hun niveau en interesses, zullen zij gemotiveerder zijn en zich beter ontwikkelen. Op ’t Koggeschip is daarom aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Zelfstandig werken en het activerende directe instructiemodel zijn goede manieren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. 

Een belangrijk middel om goed tot leren te komen is de Nederlandse taal. Hier besteden we veel aandacht aan. Taal opent de deuren naar het vergroten van je kennis. Al onze professionals gebruiken woorden en taal heel bewust en bieden de kinderen de hele dag door een rijk en gevarieerd taalaanbod aan via de methode “Met Woorden In de Weer”.