't Koggeschip heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het passend onderwijs. Dit profiel geeft een beschrijving van de basisondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én van de mogelijke extra ondersteuning die 't Koggeschip kan bieden.

pdfSOP_.pdf