• Nieuws

Voor u de nieuwe nieuwsbrief!

Elke maand zal rond de 1e van de maand de nieuwsbrief verschijnen. Hier staan belangrijke onderwerpen voor u als ouder in; zaken die met school te maken hebben, aanbod wat er ligt vanuit allerlei instanties, belangrijke datums enzovoort.

Heeft u vragen over een onderwerp, bent u altijd welkom om langs te komen.

Veel leesplezier!

 

In dit nummer:

- Voorstellen Ingeborg

- Schoolschrijver

- Wat betekenen de weercodes voor school?

- Nieuwe website en social media

- Dag van de voorschool

- Agenda

 

Voorstellen Ingeborg 

Ingeborg.jpeg

Sinds 1 januari ’24 ben ik de nieuwe directeur op ’t Koggeschip. Ik wil me graag even aan u voorstellen.

Mijn naam is Ingeborg de Mari, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik heb hiervoor als directeur op een school in Beverwijk gewerkt en daarvoor lange tijd als leidinggevende bij Heliomare Onderwijs.

Onderwijs is echt wel mijn passie! Het is mooi om elke dag, met het hele team zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.

Ik vind het belangrijk om goed met u als ouder/ verzorger samen te kunnen werken. We kunnen alleen het beste voor uw kind doen als we samenwerken en dat doen vanuit vertrouwen. U bent altijd welkom!

 

Schoolschrijver

Vanaf maandag 29 januari is Kelly van Kempen de schoolschrijver van 't Koggeschip. Zij gaat een wekelijkse lessenserie geven in groep 6.

Ook zal zij elke week in 1 of 2 andere groepen een kijkje nemen.

Maandag zal er een feestelijke opening voor de groepen 6 zijn in de klas

pennen.jpegTijdens de lesprogramma’s brengen professionele kinderboekenschrijvers, de schoolschrijvers, digitaal en/of live in de klas het enthousiasme voor lezen en schrijven over op de leerlingen op de basisschool. 

Dat doen ze door de kinderen voor te lezen en hen zelf te laten ontdekken welke boeken ze leuk vinden. 

Kinderen leren hun eigen verhalen te schrijven. 

Zo vergroten zij met deze programma’s de leesmotivatie, de woordenschat en het taalplezier in de klas en worden kinderen vaardige en gemotiveerde lezers en schrijvers.

 

Wat betekenen de weercodes voor de school ?

Er worden de laatste tijd regelmatig weercodes afgegeven. Via deze link pdfBrief_bestuur_weercodes.pdf kunt u een brief vanuit het bestuur lezen rondom dit onderwerp en hoe we handelen.

 

Nieuwe website en social media

Sinds 1 januari zijn we officieel een ASKO school geworden. Daar hoort een vernieuwde website bij. Alle leerlingen hebben een keykoord gekregen met daarop de nieuwe website.

We hebben sinds kort ook een Instagram en Facebook pagina. Ook daar kunt u ons op volgen. Hier zullen we regelmatig leuke dingen plaatsen die op school gebeurd zijn.

facebook.jpeg ‘t Koggeschip

 Instagram.jpeg ’t Koggeschip

U kunt via social schools aangeven of u wel of geen toestemming geeft dat uw kind op de social media komt. De leerkracht van uw kind komt met deze vraag bij u.

 

Dag van de voorschool

Op dinsdag 6 februari is het de Dag van de Voorschool! Tussen 10:00 en 12:00 uur hebben ouders de gelegenheid om vrijblijvend een kijkje te nemen bij de voorschool. Zo krijg je de kans om meer informatie te krijgen en een rondleiding te volgen op de voorschool. 

Op de voorschool werken we met een VVE-

programma. Het programma en de werkwijze van

de voorschool sluiten aan bij die van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Hierdoor is de overgang naar de basisschool gemakkelijker.

Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, rekenen, luisteren, zelfstandigheid en omgaan met anderen.

Kinderen gaan veel bewegen, zowel binnen als buiten en maken vriendjes.

Als u iemand kent met een kind tot 2,5 jaar wat nog niet naar de voorschool gaat kunt u dit dan doorgeven? Alvast bedankt. Of misschien wilt u zelf even een kijkje nemen?

Tot dan

Groeten van Desiree Pover

Combinatiefunctie en oudercontactfunctionaris.

 

HALT

14 februari is er voor u als ouder een voorlichting. Dit keer zal het gaan over "Wat is de invloed van de groep?

Halt geeft deze lessen in de groepen 7 en 8. U bent van harte welkom, ook als uw kind niet in een van deze groepen zit.

 

Belangrijke datums in februari

5 en 6 februari de doorstroom toets voor groep 8

8 februari MR vergadering

14 februari 8.30 ouderbijeenkomst HALT

15 februari rapportdag groep 3 t/m 7, leerlingen groep 3 t/m 7 vrij

19 t/m 23 februari voorjaarsvakantie, school begint maandag 26 februari weer

ballonnen.jpeg