• Nieuws

Nieuwsbrief #2

In deze nieuwsbrief

- GGD onderzoek 10-jarigen

- Filmpje ’t Koggeschip

- Bijeenkomst bureau HALT

- Methode Veiligwijs

-Verhalen Martin Luther King en Nelson Mandela in groepen 3 t/m 8

 

Beste ouder/ verzorger,

Wat gaat het schooljaar alweer snel! Alle leerlingen hebben hun rapport gehad en u heeft een gesprek gehad met de leerkracht van uw zoon of dochter. 

pasenDe hal is afgelopen week mooi in de paassfeer gebracht door ouders van de OR; dank daarvoor!

Het ziet er heel gezellig uit.

 

De Ramadan begint ook snel voor vele van u. Als u uw zoon of dochter thuis wilt houden i.v.m. het Suikerfeest,ramadan

wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht via social schools?

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart. Er staan een paar belangrijke mededelingen in.

Veel leesplezier!

 

GGD onderzoek 10-jarigen

Op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart komen Judith en Marianne van de GGD op school voor het 10-jarigen onderzoek. Zij halen die dag de kinderen uit de groep om hen te screenen op lengte en gewicht (met kleding aan). U heeft als ouder hier een brief over gekregen op 12 februari 2024. In de brief vindt u ook een link om een vragenlijst over uw kind in te vullen, graag deze vooraf invullen. Mocht u bezwaar hebben tegen dit onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind, uw kind wordt dan niet uit de groep gehaald.

 

Filmpje t KoggeschipFilmcamera sticker 3 320x320

Op woensdag 20 maart en op maandag 25 maart worden er opnames gemaakt voor een filmpje over ’t Koggeschip. Er worden 2 filmpjes gemaakt. Deze filmpjes worden op de website gezet. Het ene filmpje zal vooral gaan over hoe de school eruit ziet, hoe we les geven, wat we belangrijk vinden. Het andere filmpje zal vooral gaan over alle extra’s die we als school aanbieden zoals fotografie, muziek en het naschoolse aanbod. Ze willen natuurlijk opnames maken als de leerlingen aan het werk zijn in de klas en tijdens gymlessen. Daarnaast willen ze graag een paar leerlingen interviewen. Indien u het niet goed vindt dat uw zoon of dochter gefilmd wordt, wilt u dat dan aan de leerkracht doorgeven via social school. Voor de leerlingen die geïnterviewd worden, nemen we even apart contact met u op.

 

Ouderbijeenkomst Voorlichting bureau Halt

Bureau Halt is een instantie die zich inzet om criminaliteit onder jeugdigen te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. Zij werkt samen met maatschappelijk werk, veilig thuis, Bureau Jeugdzorg en alle andere instanties die hulp bieden aan jongeren die dat nodig hebben, die door omstandigheden thuis of elders in de problemen zijn of dreigen te komen. Halt komt ook regelmatig op 't Koggeschip om onze kinderen voorlichting te geven op een manier die bij hun leeftijd past. Dit keer is er ook een voorlichting voor de ouders. Het zal gaan over "Gedrag online". Veel leerlingen in de bovenbouwgroepen hebben Snapchat omdat ze dat leuk vinden. Je kan ermee:

- chatten

- herinneringen bewaren

- foto's filteren

- filmpjes kijken

- vrienden maken

Helaas heeft Snapchat ook een keerzijde. Er ontstaan soms flinke woordenwisselingen tussen leerlingen met zeer grof taalgebruik. Kinderen zijn zich niet bewust dat anderen kunnen meelezen of een screenshot kunnen maken. Wij praten hier regelmatig over in de groepen maar u als ouder heeft de eindverantwoording wat gebeurt op Internet thuis. Wij kunnen alleen meedenken en advies geven. Wist u bijvoorbeeld dat Snapchat vanaf 13 jaar is? Of dat online pesten verboden is op Snapchat? Daar hebben we het onder andere over in de klassen. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over het gebruik van sociale media door uw kind of heeft uw kind last van klasgenoten die nare dingen over uw kind zeggen via Snapchat, groepsapp, etc. kom dan op vrijdag 15 maart om 9:00 uur in de hal van 't Koggeschip voor de voorlichting.

De koffie en thee staan om 8:30 uur klaar !

koffie

 

Relationele en seksuele vorming
Waarschijnlijk heeft u vanuit de media vernomen dat deze week "de week van de Lentekriebels" is.
Wij doen hier op 't Koggeschip niet aan mee.
De methode "Kriebels in je buik" wordt niet meer gebruikt. 
Wij moeten ons echter wel aan de onderwijsdoelen van de overheid houden, waaronder voorlichting en het bevorderen van burgerschap. 
Na veel gesprekken, met ouders van de MR, met ouders van de OR en verschillende ouders binnen de school, hebben we besloten om een andere methode te gaan gebruiken.
We hebben een groep samengesteld met drie ouders, drie bouwcoördinatoren en een directielid.
Deze zeven mensen hebben twee andere methodes bekeken en unaniem besloten om de methode "Veiligwijs" te gaan gebruiken.
"Veiligwijs" is een lesmethode voor iedereen, er wordt rekening gehouden met persoonlijke normen en waarden, cultuur, religie en diversiteit. Bij "Veiligwijs" is het woordgebruik minder direct en is het beeldmateriaal minder open en bloot. 
We hopen dat kinderen, leerkrachten en ouders met deze methode een handvat vinden om onderwerpen rondom seksualiteit op een zorgvuldige manier te bespreken.
 
 

Verhalen Martin Luther King en Nelson Mandela in groepen 3 t/m 8

Wat was het fijn om jullie weer te zien! Alle groepen luisterden naar de verhalen over oneerlijke regels in een land zoals Amerika en Zuid Afrika. Regels die zeiden dat mensen met een witte huid meer dingen mogen dan mensen met een andere huidskleur. Dat vond iedereen van groep 3 t/m 8 vreemd. En dat is het natuurlijk ook!

Gelukkig zijn er dappere helden zoals Martin en Nelson die vochten tegen de oneerlijke regels. Ze vochten vooral met woorden als wapens. En ze hebben gewonnen waardoor de regels zijn veranderd in Amerika en de apartheidswet is afgeschaft in Zuid Afrika.

Maar voor vrede moesten ze wel iets over hebben: eerst goed leren op school, zelf goed de regels kennen, respect, geduld en zelfbeheersing hebben zodat ze niet toch per ongeluk geweld gebruikten…. Dat is niet makkelijk!

De kinderen in groepen 3 en 4 stonden samen. En daarmee zeiden ze zonder woorden: “wij horen bij elkaar, wij zijn vrienden in onze groep!”

martin1.jpeg

                    

In groepen 5 en 6 vertelden jullie over jullie droom net zoals Martin die had:

-“dat mensen van alle achtergronden elkaar respecteren”

-“ik wil geld geven aan mensen die hulp nodig hebben”

-dat er op de hele wereld vrede komt”

-“dat ik naar Mekka kan zodat ik een goede gelovige zijn”

-“ ik wil dat racisme stopt”

-“ik wil dat elk land vrij is”

 

Veel kinderen hadden ook dromen over wat ze later wilden worden, bijv.

(zwem)juf, advocaat (om te helpen bij ruzie), politie agent (om te helpen dat het eerlijk gaat), profvoetballer, astronaut, dierenarts (om te helpen bij dierenmishandeling).  En jullie schreven en tekenden hun droom.

martin2.jpegmartin3.jpegmartin4.jpeg

Ik hoorde in groepen 7 en 8 over de bijna oorlog in Zuid Afrika:

-“bijzonder dat de broers die ruzie hadden het weer goed maakten waardoor er geen burgeroorlog kwam”

- “ dat je 27 jaar in de gevangenis zit en dan niet boos bent op de bewakers en niet gaat vechten, is bijzonder”

In groep 7a maakten twee jongens een prachtig hart:

martin5.jpegmartin6.jpeg

Graag tot een volgende keer!

Juf Lonneke, identiteitsbegeleider