Bij ons op school krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 een Chromebook in bruikleen om op school op te werken. Veel van de software die we op school gebruiken is ook thuis beschikbaar.

Via ZuluConnect kunnen de leerlingen thuis inloggen en aan de slag met schooltaken. 

We werken bijvoorbeeld met Junior Einstein, Wereld in Getallen, Taal Actief, Zoem leessoftware.