Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Ouders kunnen met hun klacht terecht bij de leerkracht of bij de directie en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie.

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van ASKO scholen